Hệ thống màn sân khấu của Trường Đại Học Tôn Đức Thắng

Hệ thống màn sân khấu của Trường Đại Học Tôn Đức Thắng


Hệ thống màn sân khấu của trường đại học Tôn Đức Thắng TPHCM

 

Chi tiết 
Loại màn Màn sân khấu, màn hội trường
Tổng số cửa 4
Tổng giá trị HĐ 350.000.000
Tổng thời gian 1/2 tháng