Màn cửa khách sạn Thùy Vân

Màn cửa khách sạn Thùy Vân


Hệ thống màn của của khách sạn Thùy Vân ở Vũng Tàu

 

Chi tiết 
Loại màn Màn vải. màn voan
Tổng số cửa 28
Tổng giá trị HĐ 480.000.000
Tổng thời gian 1 tháng