Màn sáo văn phòng công ty xổ số kiến thiết Vĩnh Long

Màn sáo văn phòng công ty xổ số kiến thiết Vĩnh Long


Màn sáo văn phòng của công ty xổ số kiến thiết Vĩnh Long

Chi tiết 
Loại màn Màn sáo văn phòng
Tổng số cửa 25
Tổng giá trị HĐ 420.000.000
Tổng thời gian 1 tháng