Rèm cửa biệt thự ở Bến Tre

Rèm cửa biệt thự ở Bến Tre


  Hệ thống màn cuốn, màn tre, màn vải của biệt thự ở tỉnh BếnTre

 

Chi tiết 
Loại màn Màn cuốn. màn tre, màn vải
Tổng số cửa 42
Tổng giá trị HĐ 550.000.000
Tổng thời gian 2 tháng